Số tài khoản


Các số tài khoản nhằm tiện lợi cho việc thanh toán khi mua hàng:


1. Ví Momo

Số điện thoại: 0911474739
Số điện thoại: Đinh Thị Kiều Nga

2. Techcombank (Ngân Hàng Thương Ngoại Cổ Phần Kỷ Thương Việt Nam) - CN Bình Thới - Quận 11, Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 190.277.284.53016
Tên tài khoản: Đinh Thị Kiều Nga

3. VPBank (Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng) - CN Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 126.786.147
Tên tài khoản: Đinh Thị Kiều Nga

4. Vietcombank (Ngân Hàng Ngoại thương Việt Nam) - CN Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 033.100.049.3930
Tên tài khoản: Đinh Thị Kiều NgaLoading ...